Financie

FINANČNÉ PORADENSTVO A SPROSTREDKOVANIE HYPOTEKÁRNYCH ÚVEROV

     Vedeli ste, že takmer 95 % domácností na Slovensku má nesprávne nastavené finančné portfólio, to znamená, že platia za niečo, za čo  by platiť nemuseli a mnohí ani nevedia, za čo  platia a ani koľko ?  V súčasnosti je trend na trhu poisťovať si majetok , avšak život , ten si poistiť nie je potrebné, s odôvodnením :  „ Som zdravý, mne sa nemôže nič stáť „ .

     U nás v kancelárii môžete na jednom mieste získať veľa možností na to, aby ste mohli viesť dôstojný život aj v starobe.

     Sme  zmluvným  partnerom  finančnej  spoločnosti  BROKER   SERVICE  GROUP ( ďalej len „ BSG „ ), ktorá pracuje na systéme starostlivosti o klienta, s cieľom zabezpečiť mu  spokojnosť a prosperitu v oblasti poskytovania finančných služieb.

Riadime sa heslom  „   Klient je u nás na prvom mieste  „  .

FINANČNÉ PORADENSTVO

  • spolupráca s poisťovňami , pôsobiacimi na Slovensku ( METLIFE, ALLIANZ-SP, KOOPERATÍVA, UNIQA, ČSOB, GENERALI, ….. )
  • spoločne s klientom vyberieme a uzatvoríme poistenie „ šité klientovi na mieru „ , podľa jeho požiadaviek tak, aby si mohol vytvárať kapitál na dôchodok ,
  • analýza finančného portfólia za účelom zabezpečenia najvýhodnejšieho riešenia financií v rodine , resp. pre jednotlivca – z d a r m a ,

Finančné poradenstvo sa týka uzatvárania nasledujúcich poistení :

  • životné poistenie ( pre deti, a to odo dňa narodenia, pre dospelých ) ,

ochrana zdravia, krytie rizika smrti, chorôb, krytie dlhodobých záväzkov, zabezpečenie príjmu v prípade neočakávaných udalostí a na dôchodku , ….

  • neživotné poistenie ( PZP, havarijné poistenie, poistenie nehnuteľností, poistenie domácností, poistenie zodpovednosti za škodu na majetku, cestovné poistenie )
  • zabezpečenie ochrany majetku

SPROSTREDKOVANIE HYPOTEKÁRNYCH ÚVEROV

  • šetríme Váš čas i peniaze ( my sme tu na to, aby sme klientovi poskytli kompletný hypotekárny servis ), a  to   b e z p l a t n e ,
  • hypotekárni špecialisti spoločnosti BSG Vám pomôžu urobiť správne rozhodnutie, a to prehľadom o všetkých bankách, o ich aktuálnych akciách, úrokových sadzbách, poplatkoch , atď. , dodržujúc zásadu „ Klient je u nás na prvom mieste „  .