Realitná činnosť

Naša spoločnosť poskytuje svojim klientom bezplatné právne služby, spojené s realitnou činnosťou, ktorými sú napríklad :

  • príprava  podkladov pre vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti ( kúpna zmluva ),
  • príprava podkladov pre vypracovanie návrhu na zápis a vklad do Katastra nehnuteľností,
  • odborná právna pomoc a odporúčanie postupu v prípade výskytu akýchkoľvek problémov v  oblasti zistenia nezrovnalostí pri vlastníckych vzťahoch, v dedičskom konaní a pod. ,

  • vypracovanie zmlúv o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti v závislosti od spôsobu kúpy nehnuteľnosti
  • fundovaný odborný výklad vypracovaných zmlúv pre klientov v prípade akýchkoľvek nejasností.